Düzenleme Komitesi

Prof.Dr. Ülkü ÇELİK ŞAVK

Prof.Dr. Abide DOĞAN

Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

Doç.Dr. Yunus KOÇ

Yrd.Doç.Dr. Serdar SAĞLAM

Yrd.Doç.Dr. Fatih MÜDERRİSOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN

Yrd.Doç.Dr. R. Bahar AKARPINAR

Dr. G. Gonca GÖKALP ALPASLAN

Dr. Erdal AKSOY

Dr. Erkin EKREM

Dr. Bülent GÜL

Arş.Gör. Mikail CENGİZ

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara