Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Murat Özbay / Deniz Melanlıoğlu

Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Temel İlkeler ve Divanü Lûgat-it-Türk / Basic Principles in Teaching Turkish to Foreigners and Diwan Lughat at- Turk

Divanü Lügat-it-Türk, Türk edebiyatının Karahanlılar dönemine ait bir eserdir. Kaşgarlı Mahmut eserini yazarken kendi deyimiyle “Türk diliyle Arap dilinin beraber at başı yürüdüklerini” göstermek istemiştir.

Dil öğretimine yönelik çalışmalara bakıldığında Türkçe kaynaklar arasında Divanü Lügat-it-Türk’ten daha önce Türkçenin öğretimine yönelik hazırlanan bir eser henüz tespit edilememiştir. Divanü Lügat-it-Türk, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla kaleme alınmış bir eserdir. Günümüzde de yabancılara Türkçenin öğretimi, ayrı bir uzmanlık alanı olarak değerlendirilmektedir.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde amaç ve kazanımlar belirlenirken, eğitim ve öğretim etkinlikleri planlanırken çeşitli ilkeler göz önünde tutulmalıdır. Bu çalışmada Divanü Lügat-it-Türk, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dikkate alınması gereken ilkeler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Diwan Lughat at-Turk is a work of Turkish literature belonging to *Qarakhanid period. While writing his work Qashqari Mahmud wanted to show that “Turkish and Arabic languages are on the same level”

When we look at the works regarding language teaching among Turkish sources, there has been no work determined which was prepared to teach Turkish written before Diwan Lughat at-Turk. Diwan Lughat at-Turk is a work written with the aim of teaching Turkish to foreigners. Today teaching Turkish to foreigners is regarded as a separate field of expertise.

Various principles should be taken into consideration while determining the aim and the acquirements and while planning the teaching activities of the education in teaching Turkish as a foreign language. In the study Diwan Lughat at-Turk will be evaluated within the frame of the principles which should be taken into consideration in teaching Turkish as a foreign language.

***

 

 

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara