Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Nebi Özdemir

Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları ve Divanü Lugat-it Türk’ün Uluslar Arası İlişkiler Boyutu / Comparative Cultural Research International Aspect of Diwan Lughat at-Turk

Kaşgarlı Mahmud, karşılaştırmalı kültür araştırmalarının öncülerinden biridir. Eşsiz eseri Divanü Lûgat-it Türk’te sözcükler, farklı dil ve coğrafyalar, diller ve topluluklar arası ilişkiler de gözetilerek açıklanmıştır. Kelimelerin açıklanmasında farklı türden veriler kullanılmıştır. Bu ve benzeri yanlarıyla Kaşgarlı’nın eseri, dünyada ve Türkiye’de karşılaştırmalı kültür bilimi araştırmalarının temel kaynakları arasındadır. Türklerin medeniyet ve kültür yaratıcı, aşılayıcı ve yayıcı güçlerinin kanıtı olarak hazırlanan bu eserin uluslararası ilişkiler boyutunun bulunması doğaldır. Sözlükler, her dönemde uluslararası ilişkiler alanının başvuru kaynağını oluşturmuştur. Türk toplumunun belleğini de içeren ansiklopedik sözlük Divanü Lûgat-it Türk’ün, bu konudaki yeterliliği ortadadır. Bu eserde orta dönem Türklük hayatına ait “hâkimiyet sahası ve anlayışı, yönetim sistemi, protokol düzeni, iç ve dış politika, ülke içi ve dışı topluluklar, elçilik vb.” konularda pek çok bilgiye rastlanmaktadır. Sonuç olarak Türklerin kültürel kalıtım özelliklerinin belirlenmesini de sağlayan bu eser, her dönemde Türkler için olduğu kadar, Türklerle ilişkileri olan diğer milletler için de bir kılavuz niteliği taşımıştır. Bu bildiride karşılaştırmalı kültür bilimi yaklaşımlarından hareketle Divanü Lûgat-it Türk’ün uluslararası ilişkiler boyutu açıklanmakta ve yorumlanmaktadır.

***

 

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara