Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Açılış Töreni

Hacettepe Üniversitesi

M Salonu

Sıhhiye Yerleşkesi

Sergi Açılışı

Ahmet Göğüş Sanat Galerisi

Hacettepe Üniversitesi

Sıhhiye Yerleşkesi

28 Mayıs 2008

Çankaya 1

Hilton Oteli

28 Mayıs 2008

Çankaya 3

Hilton Oteli

29 Mayıs 2008

Çankaya 1

Hilton Oteli

29 Mayıs 2008

Çankaya 3

Hilton Oteli

30 Mayıs 2008

Çankaya 1

Hilton Oteli

30 Mayıs 2008

Çankaya 3

Hilton Oteli

Değerlendirme Oturumu

Genel