Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

F. Gülay Mirzaoğlu

Divanü Lûgat-it-Türk Işığında Müzikal İcra Ortamları / Musical Performance on the Basis of Diwan Lughat at- Turk

Kaşgarlı Mahmud’un, XI. yüzyılda yazdığı ve bulunduğu tarihten bugüne kadar Türk yaşamının bilinen bütün dönemlerini, sözlü gelenekten elde edilen bilgiler yoluyla aydınlatmış olan eserinde, kültür yaşamının pek çok alanında olduğu gibi, müzik kültürü alanında da oldukça çok sayıda söz ve terime yer verilmiştir. Bildiride, bu söz ve terimlerin açıklanmasında verilen bilgiler ışığında, günlük ve törensel yaşam çerçevesinde müziğin icra edildiği ortamlar tespit edilmeye çalışılacak ve bu ortamlar bağlamında müzikal gösterim/icra geleneklerinin geçmişten bugüne süreklilikleri araştırılacaktır.

Diwan Lughat at- Turk by Mahmud of Qashqar in eleventh century since it was found, as in many aspects of cultural life, it has been enlightening to the field of musical culture by giving the data obtained from oral traditions on musical terms, phrases and occasions. This paper, in the light of data given in the explanation of these terms and phrases, will determine the types of the musical occasion and performance were and will also investigate the continuity the traditions of musical performance within the context of these musical occasions.

***

 

 

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara