Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Karl Reıchl

Divanü Lugati’t-Türk’ün Kahramanlık Şiirleri ve Orta Asya’da Yaşayan Türklerin Halk Destanı / Epics in Diwan Lughat at-Turk and Turks in Central Asia

Kaşgarlı Mahmud’un Divan-u Lugati’t-Türk’ünde bulunan kahramanlık şiirleri Carl Brockelmann, I. V. Stebleva ve başka âlimler tarafından araştırılmış ve yayımlanmıştır. Bu önemli ilmî çalışmalara rağmen Divan-u Lugati’t-Türk’ün kahramanlık şiirleri hakkında üzerinde durulması gereken daha çok mesele vardır. Tebliğimde Mahmud tarafından bildirilmiş kahramanlık şiirleri ile Özbek, Kırgız ve Orta Asya’da yaşayan diğer Türklerin halk destanları karşılaştırılıyor. Bu suretle Divan-u Lugati’t-Türk’teki kahramanlık şiirleri ile Türklerin en eski halk destanlarının parçaları gösteriliyor.

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara