Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Alimcan İnayet

“Divanü Lugati’t-Türk”teki Doğumla İlgili Örf, Âdet ve Ritüeller / Traditions and Rituels Related to Birth in Diwan Lughat at-Turk

İnsan hayatının önemli geçiş dönemlerinden biri doğumdur. Doğumla ilgili oluşan örf, âdet, gelenek ve inanışlar bireysel ve sosyal yaşamın önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Soyun devam ettirilmesi düşüncesiyle çocuğu olmayan insanların çeşitli yöntemlere başvurmaları, doğacak çocuğun cinsiyeti, çocuğa verilecek adların seçimi ve çocuk eğitimi sosyal yaşamın temelleridir. Doğumun sürekliliği, doğumla ilgili oluşan örf, âdet, gelenek ve inanışların canlılığını sağlamaktadır. 11. yüzyılda yazılmış “Divanü Lügati’t-Türk”te yer alan doğumla ilgili kelime ve terimler de söz konusu örf ve âdetlerin bin yıldan beri hiç bozulmadan devam ettiğini göstermektedir. Bu bildiride “ Divanü Lügati’t-Türk ”teki doğumla ilgili “kısır”, “umay”, beşik”, “bele- “, egit”, “emüz”, “ısrık”, “igen”, “kap”, “kaplıg oğul”, “kutul-“, ogulçuk”, “yörgek”, “sibek”, “song”, “togur-“ gibi kelimelerin tahliliyle 11. yüzyıldaki Türk doğum âdetleri tespit edilecek ve bugünkü örf, âdetlerle karşılaştırılacaktır.

***

 

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara