Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Cafer Gariper / Yasemin Küçükcoşkun

Orhun Âbideleri’nden Divan-ı Lugati’t-Türk’e Kollektif Bilincin İnşası ve Sürekliliği / Construction and Continuity of National Awareness from Orhun Monuments to Diwan Lughat at-Turk

“Orhun Âbideleri’nden Divan-ı Lügati’t-Türk’e Kolektif Bilincin İnşası ve Sürekliliği” başlığını taşıyan bu bildirimizde, millet ve dil bilinci çerçevesinde Türkçenin erken dönem eserleri Orhun Âbideleri’nden Divan-ı Lügati’t-Türk’e uzanan çizgide millet varlığını kolektif duyuş ve düşünüş çerçevesinde inşa etme ve ona süreklilik kazandırma çabalarını değerlendirmek istiyoruz. Üzerinde çokça durulduğu gibi dil, bir insan topluluğuna bütünlük kazandıran, ona ortak kimlik veren temel unsurlardan biridir. Eş zamanlı olarak anlaşmayı sağlayan bir aracı olmanın yanında dil, duygu ve düşünceyi art zamanlı olarak taşıyan, sonraki nesillere ulaştıran bir yapıya sahip olmasıyla da görev üstlenir. Bu bildiride Orhun Âbideleri’nde ve Divan-ı Lügati’t-Türk’te kolektif bilincin inşası problem olarak ele alınacaktır.

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara