Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Ahmet Bican Ercilasun

Kâşgarlı Mahmud’un Muzipliği / Mahmud Qashgari and His Sense of Humor

Kâşgarlı Mahmud ve eseri üzerinde bugüne kadar çok durulmuştur. Onun bilgi seviyesi de araştırmalarda belirtilmiştir. Onun mizacının şakacı tarafı üzerinde ise durulmamıştır. Bu bildiride Kâşgarlı Mahmud’un bazı açıklama ve örneklerinden hareketle onun muzip yönü üzerinde durulacaktır.

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara