Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Bilge Ercilasun

Divanü Lugati’t-Türk’ten Modern Edebiyata / From Diwan Lughat at-Turk to Modern Literature

Divanü Lugati’t-Türk Türk toplumunun sayılı kültür hazinelerinden biridir. Türk edebiyatının ilk eserlerinden biri olan bu kitapta, günümüze kaynaklık edecek pek çok malzeme mevcuttur. Bugünün edebiyatçıları (hikâyecileri, romancıları, şairleri, piyes yazarları), eserlerini meydana getirirken Divanü Lugati’t-Türk’ten faydalanabilir. Bu bildiride DLT içindeki malzeme modern edebiyatçı gözüyle ele alınacak ve incelenecektir.

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara