Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Süer EKER

Divânü Lugâti’t-Türk’te ‘İranlı’ Kavramı / ‘Iranıan Concept’ in Dīwān Lughāt At-Turk

Bilindiği gibi, Türk ve İran halklarının Avrasya coğrafyasındaki uzun süreli ortak yaşamı, dilbilimsel ve kültürel yakınlaşmalar ortaya çıkarmıştır.

Bu çalışmada, Divanü Lugâti’t-Türk’te “İranlı” olgusu ele alınacak ve Türk-İran ortakyaşamıyla ilgili “Tat, Tacik, Turan” gibi bazı terminolojik kavramlar tartışılacaktır.

As it is known, linguistic and cultural convergences evolved through the long term symbiosis of Turkic and Iranian peoples in the Euroasia geography.

In this paper, fact of ‘Iranian’ in Dīvānu Lugāti’t-Turk will be presented and some aspects of the Turko-Iranian symbiosis related to terminological concepts such as “Tat, Tajik, Turan” will be discussed.

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara