Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Bülent GÜL

Eski Türk  Tarım Terimlerinin Metaforlu Kullanımları Üzerine

Bu bildiride Runik Harfli Türkçe metinlerde, Buddhist ve Maniheist Çevre Türkçe eserlerde ve erken İslamî çevre Türkçe eserlerde görülen tarım terimlerinin metaforlu kullanımları üzerinde durulmuştur.

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara