Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

 

Özkul Çobanoğlu

Divanu Lûgat-it Türk”te “Türk” ve “Öteki” Kavramsallaştırmaları Üzerine Tespitler / The Assesments on the Conceptualizations of “Turk” and “The Others”

Çalışmamızda Kaşgarlı Mahmut”un  eserinde yer alan “Türk” ve “Öteki” kavramsallaştırmaları üzerinde tespitler yapılarak  “milliyetçilik” ve “ulusal kimlik” bağlamlarında değerlendirilecektir.

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara