Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

 

Aysu ATA

 

Divanu Lugati't-Türk'ün Ortaya Çıkış Nedenlerinden Biri de Kur’an Tercümeleri mi? / Is the Translations of Quran One of the Reasons Why Diwan Lughat at-Turk Was Written?

 

Örnek olay Rylands nüshası.

 

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara