Bildiri Özetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Gökçe Yükselen Abdurrazak

Kaşgarlı Mahmud’un Sağladığı Bilgilere Göre On Birinci Yüzyılda Türk Dünyası’nda Sosyo-Lenguistik Durum / Sociolinguistic State of the Turkic World in the Information Given by Mahmud Qashqari

Bilindiği üzere Kaşgarlı Mahmud, Türk dilinin en mühim yapıtlarından birisi olan eserinde Türk boylarının sayısını yirmi olarak verir. Ancak bunları da kendi aralarında sadece Türkçe konuşanlar ve kendi aralarında konuştukları, Türkçeden başka bir dilleri olanlar olarak ikiye ayırır. İkinci grupta Çomul, Kay, Yabaku, Tatar ve Basmıl boylarını sayar. Ayrıca Kaşgarlı Mahmud Türk olmayıp da Türkçe konuşan halkların da isimlerini saymakta ve Türkçe konuşan halkları bir de dilleri temiz olanlar ve çapraşık olanlar olarak ayırmaktadır. “Türk elleri” olarak nitelediği coğrafyada; şehirlerde, köylerde ve çöllerde yaşayan nüfus arasındaki dilsel farklara da yüzeysel olarak değinmektedir.

Bu bildirinin amacı, Kaşgarlı Mahmud’un bize aktardığı on birinci yüzyıldaki bu durumu ortaya çıkaran tarihî süreci tahlil etmek ve bu durumun müteakip yüzyıllarda bu coğrafyanın demografik yapısını nasıl etkilediğine bakmaktır.

 

***

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara