Katılımcılar

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Destek Veren Kuruluşlar

Gökçe Yükselen ABDURRAZAK

Londra Üniversitesi / İngiltere

33 Brockles Mead, Harlow
Essex CM19 4PT
England, UK.

ga2@soas.ac.uk 

Hasan Hüseyin ADALIOĞLU,Yrd. Doç. Dr.

Osmangazi Üniversitesi / TÜRKİYE

Osmangazi Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi,

Tarih Bölümü,

Meşelik Yerleşkesi,

26480 Eskişehir

hhadali@ogu.edu.tr

R. Bahar AKARPINAR, Yrd. Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Halkbilimi Anabilim Dalı

Beytepe/ Ankara

rbahar@hacettepe.edu.tr

Ziyat AKKOYUNLU, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Halkbilimi Anabilim Dalı

Beytepe/ Ankara

ziyat@hacettepe.edu.tr

Abdıldacan AKMATALİYEV, Prof. Dr.

Kırgızistan Bilimler Akademisi / KIRGIZİSTAN

720 001 Toktogul Sok. 175 / 47

Bişkek

Ramiz ASKER, Dr.

Bakü Devlet Üniversitesi / Azerbaycan

Bakü Devlet Üniversitesi

Filoloji Fakültesi

Baku

ramizasker@yahoo.com

Ufuk Deniz AŞÇI, Yrd. Doç. Dr.

Selçuk Üniversitesi / TÜRKİYE

Selçuk Üniversitesi,

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü,

Alaeddin Keykubad Yerleşkesi

Selçuklu/Konya

ufukdas@hotmail.com

Aysu ATA, Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi / Türkiye

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

06100 Sıhhiye/ Ankara

Aysu.Ata@humanity.ankara.edu.tr

Fuzuli BAYAT, Prof. Dr.

Gaziantep Üniversitesi / Türkiye

Gaziantep Üniversitesi.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Gaziantep

fuzulibayat@yahoo.com

Nesrin BAYRAKTAR, Yrd. Doç. Dr.

Onsekiz Mart Üniversitesi / Türkiye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Terzioğlu Kampusü (yeni yerleşke)

17100/Çanakkale

bnesrin@yahoo.com

Zubayda BİKTAGİROVA

Tatar Devlet Üniversitesi

Sosyal Bilimler Pedagoji Üniversitesi /

TATARİSTAN

35-39 Chuykov str. Kazan

Kazan Tatarstan Russia

zubaydabicktagirova@yahoo.com

Fuat BOZKURT, Prof. Dr.

Akdeniz Üniversitesi / TÜRKİYE

Akdeniz Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

07058 Antalya

fbozkurt@akdeniz.edu.tr

Chetin CUMAGULOV, Prof. Dr.

Kırgızistan

720 001 Toktogul Sok. 175 / 47

Bişkek / Kırgızistan

cumagulov@mail.ru

Altan ÇETİN, Doç. Dr.

Gazi Üniversitesi / TÜRKİYE

Gazi Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

06500 Teknikokullar-Ankara

altanoides@yahoo.com

Özkul ÇOBANOĞLU, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Halkbilimi Anabilim Dalı

Beytepe/ Ankara

ozkul@hacettepe.edu.tr

Cem DİLÇİN, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Beytepe/ Ankara

Aslıhan DİNÇER, Araş. Gör.

Kırıkkale Üniversitesi / TÜRKİYE

Kırıkkale Üniversitesi,

Fen-Edebiyat Fakültesi,

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Kırıkkale

aslihandincer@gmail.com

Hüseyin DÜZGÜN, Prof. Dr.

İRAN

P.O. Box 14155-5838

Tahran / İran

hmsadigh@yahoo.com

Süer EKER, Doç. Dr.

Başkent Üniversitesi / TÜRKİYE

Başkent Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bağlıca Kampüsü

Eskişehir Yolu 20.Km

06810 Ankara

ekers@baskent.edu.tr

Erkin EKREM, Yrd. Doç. Dr.      

Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Beytepe-Ankara

eekrem@hacettepe.edu.tr

Erkin EMET, Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve

Edebiyatları Bölümü

06100 Sıhhiye-Ankara

emete@asia.rfa.org

Kemal ERASLAN, Prof. Dr.

İstanbul Üniversitesi / TÜRKİYE

İstanbul Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Ordu Caddesi,

34459 Laleli-İstanbul

Bilge ERCİLASUN, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Beytepe/ Ankara

bercilasun@yahoo.com

Ahmet Bican ERCİLASUN, Prof. Dr.

Gazi Üniversitesi / TÜRKİYE

Gazi Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

06500 - Teknikokullar / Ankara

bican@gazi.edu.tr

Cafer GARİPER, Yrd. Doç. Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi / TÜRKİYE

Süleyman Demirel Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Kampüsü,

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

32260 Isparta

gariper@fef.sdu.edu.tr

Melek GENÇBOYACI

Millet Yazma Eser Kütüphanesi / TÜRKİYE

T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı

Millet Yazma Eser Kütüphanesi

Macar Kardeşler Cd.

Feyzullah Efendi Sok. No:1

Fatih-İstanbul

melekgencboyaci@gmail.com

Saadettin GÖMEÇ, Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Tarih Bölümü

06100 Sıhhiye-Ankara

sgomec@yahoo.com

Bülent GÜL, Dr.

Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Beytepe/ Ankara

bulentg@hacettepe.edu.tr

Tuncer GÜLENSOY, Prof. Dr.

TÜRKİYE

İlkyerleşim Mah. Çağdaşlar Sitesi

372. Sok. Nu. 32 Batıkent / Ankara

gulensoy@gmail.com

Arife GÜLSÜN

Ege Üniversitesi / TÜRKİYE

Ege Üniversitesi Rektörlüğü

Türk Dili Bölümü

Bornova-İzmir

arifeege@mynet.com

Fatma ŞAHAN GÜNEY, Dr.

Muğla Üniversitesi / TÜRKİYE

Muğla Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed. Böl.

48000 Kötekli-Muğla

fsahan2003@yahoo.com

Zeynep HASAN, Doç. Dr.

Kırgızistan- Manas Üniversitesi / KIRGIZİSTAN

Kırgız-Turk Manas Universitesi

Yabanci Diller Yüksek Okulu

Bishkek/ Kırgızistan

zainap.2008@yahoo.com

Güzeliye HAZİYEVA, Dr.

Tataristan

Institut Yazika, Literaturi  i

Iskustv Akademi Nauk

Ul.Lobachevskaya 2/38, G. Kazan

Tataristan - Rusya

guzhaz@mail.ru

Ömer Soner HUNKAN, Yrd. Doç. Dr.

Trakya Üniversitesi / TÜRKİYE

Trakya Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Güllapoğlu Yerleşkesi-Edirne

oshunkan@yahoo.com

Ali ŞAMİL HÜSEYİNOĞLU, Dr.

Azerbaycan İlimler Akademisi / Azerbaycan

M.Vekilov caddesi, ev 1, menzil 12,

Bakihanov kasabası.

Bakı-Azerbaycan

alishamil@yahoo.com

Şakir İBRAYEV, Prof. Dr.

Ş. Ş. Velihanov Devlet Üniversitesi / Kazakistan

020000

g. Kökşetay

ul. Abay, 76

Kökşetay Kazakistan

sh.ibraev1950@mail.ru

Alimcan İNAYET, Prof. Dr.

Ege Üniversitesi / TÜRKİYE

Ege Üniversitesi

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Bornova-İzmir

alim1962@hotmail.com

 

Karlıgash KADASHEVA, Prof. Dr.

Ş. Ş.Velihanov Devlet Üniversitesi / Kazakistan

020000

g. Kökşetay

ul. Abay, 76

Kökşetay Kazakistan

sh.ibraev1950@mail.ru

Dolkun KAMBERİ, Dr.

ABD

2025 M Street NW, Suite 300,

Washington DC 20036, USA

kamberid@rfa.org

Ferhat KARABULUT, Yrd. Doç. Dr.

Celal Bayar Üniversitesi / TÜRKİYE

Celal Bayar Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Muradiye Yağcılar Kampüsü-Manisa

ferhatkarabulut@yahoo.com

Akartürk KARAHAN, Araş. Gör.

Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

06100 Sıhhiye/Ankara

akartrk@yahoo.com

Gulam KARİMOV, Prof. Dr.

Özbekistan

The Al-Biruni Institute of Oriental Studies

H.Abdullaev Str. 81 

Taşkent 100170 / Uzbekıstan 

beruni@globalnet.uz

Surayo KARİMOVA, Prof. Dr.

Özbekistan

The Al-Biruni Institute of Oriental Studies

H.Abdullaev Str. 81 

Taşkent 100170 / Uzbekıstan 

beruni@globalnet.uz

Emel KAYA, Araş. Gör.

Selçuk Üniversitesi / TÜRKİYE     

Selçuk Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Alaeddin Keykubad Yerleşkesi

Selçuklu-Konya

emel_kaya@hotmail.com

Rüya KILIÇ, Yrd. Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Beytepe/ Ankara

ruya@hacettepe.edu.tr

Zeynep KORKMAZ, Prof. Dr.

Türk Dil Kurumu / TÜRKİYE

Türk Dil Kurumu

Atatürk Bulvarı, 217

06680 Kavaklıdere/Ankara

Yasemin KÜÇÜKCOŞKUN, Araş. Gör.

Süleyman Demirel Üniversitesi / TÜRKİYE

Süleyman Demirel Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Doğu Kampüsü,

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

32260 Isparta

bayraktar@fef.sdu.edu.tr

Deniz MELANLIOĞLU, Arş. Gör.

Gazi Üniversitesi / TÜRKİYE

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü

Teknikokullar-Ankara

dmelanlioglu@gazi.edu.tr 

Aziz MERHAN, Dr.

Dumlupınar Üniversitesi / TÜRKİYE

Dumlupınar Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Kütahya

amerhan@dumlupinar.edu.tr

F. Gülay MİRZAOĞLU, Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı

Beytepe/Ankara

gulaym@hacettepe.edu.tr

Mehmet Vefa NALBANT, Yrd. Doç. Dr.

Pamukkale Üniversitesi / TÜRKİYE

Pamukkale Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

Kınıklı Kampüsü 

20070 Kınıklı-Denizli

vnalbant@gmail.com

Abdumalik NYSANBAYEV, Prof. Dr.

Kazakistan

Filosofiya Jane Sayasattanu İnstitusu

Alman Kalası  Kurmangazi köşesi 29 üy.

050010 Kazakistan

iphp@inbox.ru

Asan ORMUSHEV, Prof. Dr.

Kaşgarlı Mahmud Doğu Üniversitesi / KIRGIZİSTAN

720017, Aydaralieva (Novosibirskaya) No:5

Bishkek-Kırgızistan

Mehmet ÖZ, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Beytepe/ Ankara

mehoz@hacettepe.edu.tr

Murat ÖZBAY, Prof. Dr.

Gazi Üniversitesi / TÜRKİYE

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü

Teknikokullar/Ankara

mozbay@gazi.edu.tr

Nebi ÖZDEMİR, Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Halkbilimi Anabilim Dalı

Beytepe/ Ankara

nozdemir@hacettepe.edu.tr

Sema BARUTCU ÖZÖNDER, Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

06100 Sıhhiye-Ankara

barutcu@humanity.ankara.edu.tr

Karl REICHL, Prof. Dr.

Bonn Üniversitesi / Almanya

Institut für Anglistik,

Amerikanistik und Keltologie

Universität Bonn

Regina-Pacis-Weg 5

D-53113 Bonn

k.reichl@uni-bonn.de

Mameddurdy SARYHANOV, Doç. Dr.

Mahtımgulı Dil ve Edebiyat Enstitüsü / Türkmenistan

Bitarap, Türkmenistan Caddesi,

15 Magtimguli Dil ve Edebiyat Enstitüsü

Aşkabat-Türkmenistan

Berdi SARIYEV, Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

06100 Sıhhiye-ANKARA

berdisaryyew@yahoo.com

Hatice ŞAHİN, Prof. Dr.

Uludağ Üniversitesi / TÜRKİYE

Uludağ Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

16059 Görükle Bursa

hatices@uludag.edu.tr

Ufuk TAVKUL, Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi / TÜRKİYE

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

06100 Sıhhiye-Ankara

tavkul@hotmail.com

Mustafa TOKER, Yrd. Doç. Dr.

Selçuk Üniversitesi / TÜRKİYE

Selçuk Üniversitesi,

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Selçuklu-Konya

mtoker@selcuk.edu.tr

Funda TOPRAK, Dr.

Selçuk Üniversitesi / TÜRKİYE

Selçuk Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği

E Blok K:4/414 Meram KONYA

funda1972@yahoo.com

Fikret TURAN, Dr.

Manchester Üniversitesi / İngiltere

University of Manchester

SLLC, Middle Eastern Studies

Oxford Road

Manchester, M13 9PL

England, UK

Fikret.Turan@manchester.ac.uk

Fikret TÜRKMEN, Prof. Dr.       

Ege Üniversitesi / TÜRKİYE

Ege Üniversitesi

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Bornova-İzmir

fikret.turkmen@ege.edu.tr

Erdem UÇAR, Araş. Gör.

Ege Üniversitesi / TÜRKİYE

Ege Üniversitesi

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Bornova-İzmir

merdemu@gmail.com

Emek ÜŞENMEZ, Araş. Gör.

İstanbul Üniversitesi / TÜRKİYE

İstanbul Üniversitesi,

Edebiyat Fakültesi,

Ordu Caddesi,

34459 Laleli-İstanbul

fahemek@gmail.com

İkbal VURUCU

Selçuk Üniversitesi / TÜRKİYE

Orhan Gazi Mah.

Közne Sk. Nu: 9

Karatay Konya     

ikbalvurucu2030@gmail.com

Yüsüpcan YASİN

Doğu Türkistan-Çin

Zhung guo  Xinjiang Urumqi xehiri Ittipak yoli 68.nomur,

Urumqi xeherlik toluk ottura mektep.

830000

uygurtuku@yahoo.com.cn

Mustafa Levent Yener, Araş. Gör.

Ege Üniversitesi / TÜRKİYE

Ege Üniversitesi

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Bornova-İzmir

lyener@hotmail.com

Dursun YILDIRIM, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi / TÜRKİYE

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Beytepe/ Ankara

dyildirm@hacettepe.edu.tr

Nuran YILMAZ, Yrd. Doç. Dr.

Çukurova Üniversitesi / TÜRKİYE

Çukurova Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Balcalı-Adana

nryilmaz@cukurova.edu.tr

Mirfatih ZEKİYEV, Prof. Dr.

Tataristan Fen Bilimleri Akademisi / Tataristan

Dostoevski ur. Yort 44/6

Üy 81 Kazan Tataristan/ Rusya

iyali.anrt@mail.ru

 

Hazırlayan

Mikail CENGİZ

Uluslararası II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu

“Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi”

 

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

28-30 Mayıs 2008

Hacettepe Üniversitesi  M Salonu Sıhhiye Yerleşkesi

ve

Hilton Oteli Ankara