Personel

AKADEMİK PERSONEL

 

TELEFON

E-POSTA

Prof.Dr. Yunus KOÇ (Müdür)

297 67 71

yunusk@hacettepe.edu.tr

Prof.Dr. Tufan GÜNDÜZ

780 5064

tufan@hacettepe.edu.tr

Prof.Dr. Evgenia KERMELİ ÜNAL

780 71 38 evgenia@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr. Sema ASLAN DEMİR

780 71 48

semaaslan@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr. Mustafa DURMUŞ

780 7137 mustafadurmus@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr. Bülent GÜL

780 71 36 bulentg@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr. Nazmiye TOPÇU TECELLİ

780 71 59 ntopcu@hacettepe.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Meltem EKTİ

780 71 35

meltemc@hacettepe.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Mikail CENGİZ

780 71 49

mikail@hacettepe.edu.tr

Araş.Gör.Dr. Tevfik Orçun ÖZGÜN

780 71 86

ozgun@hacettepe.edu.tr

Araş.Gör. Meral KOÇAK

780 65 74

meralucmaz@hacettepe.edu.tr

Araş.Gör. Gülhan YAMAN

780 71 43

gyaman@hacettepe.edu.tr

     
     
 

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI 
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA DERS VEREN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof.Dr. Şükrü Halûk AKALIN 
Prof.Dr. Arif ALTUN
Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Prof.Dr. Nurettin DEMİR 
Prof.Dr. Ayten GENÇ
Prof.Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN
Prof.Dr. Mustafa S. KAÇALİN
Prof.Dr. Ayşe KIRAN
Prof.Dr. Zeynel KIRAN
Prof.Dr. İsmail Hakkı MİRİCİ
Prof.Dr. Mehmet ÖLMEZ
Prof.Dr. Metin ÖZARSLAN
Prof.Dr. Nermin ŞAMAN DOĞAN
Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ
Prof.Dr. Emine YILMAZ
Prof.Dr. Cahit GELEKÇİ
Doç.Dr. Nuray ALAGÖZLÜ
Doç.Dr. Erkin EKREM
Doç.Dr. Mevlüt ERDEM
Doç.Dr. Fatih YEŞİL
Dr.Öğr.Üyesi İbrahim ATABEY
Dr.Öğr.Üyesi Derya ÇOBANOĞLU AKTAN
Dr.Öğr.Üyesi Hakan KAYNAR
Dr.Öğr.Üyesi Serhat KÜÇÜK
Dr.Öğr.Üyesi M. Fatih MÜDERRİSOĞLU

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe / Ankara
Tel: +90 312 297 67 71 / +90 312 297 67 72
Belgeç: +90 0312 297 71 71

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı: +90 312 297 71 82
turkiyat@hacettepe.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 04.05.2017
Sorumluluk Sınırı

31.07.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı:[ziyaretci sayisi]