Ana Sayfa

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ana Sayfasına Hoş Geldiniz

Enstitü, Türk kültürü ve etkileşim içinde bulunduğu kültürleri, kökenlerini ve tarih içinde izlediği değişim süreçlerini araştırmak amacıyla 1992 yılında kurulmuştur. Ana hedefi, bilimsel yöntem ve tekniklerle elde ettiği sonuçları bilim dünyasına kazandırmak; Türk dili, tarihi, kültür ve sosyal yapısı üzerine disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmalar yapmaktır. Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu, Karadeniz çevresi, Kafkasya, Sibirya, Orta Asya, Moğolistan ve Türkistan coğrafyası tarihte ve günümüzde Türk kültürünün ektili olduğu bölgelerdir. Bu bölgeler günümüzde de otantik kültürel verileri barındırmaktadir. Ayrıca tüm bu bölgeler, geçmişte ve günümüzde kültürler arası temas ve geçişkenliğin yoğun olduğu alanlardır. Bu sebeple söz konusu bölgelerdeki sosyal yapıların dil, tarih, sanat, inanç, folklor, hukuk, ticari faaliyetler ve siyasi bakımdan incelenmesi Enstitünün hedefleri arasındadır. Diğer taraftan Avrupa’yla bütünleşme sürecine kendi kültürel kimliğini koruyarak girmeyi hedefleyen Türkiye, Avrupa ile tarihten gelen sosyal ve kültürel ilişkilerini daha da güçlendirmek zorundadır. Bu zorunluluk Avrupa’nın farklı ülkelerinde önemli ölçüde göçmen nüfusa sahip olması bakımından da pekişmektedir. 

Enstitüde “Türkoloji” ve “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” alanlarında yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadir. Bu programlarda disiplinlerarasi bir bakış açısıyla eğitim yapılmakta, yeni yaklaşım ve yöntemler uygulanmaktadır.

Enstitü, 2006 yılından itibaren iki yılda bir uluslararası sempozyumlar yapmakta ve yılda iki sayı olmak üzere Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) dergisini yayımlamaktadır.

Enstitüde, Türkiyat Araştırmaları ile Moğol Dili ve Kültürü Araştırmaları olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır.

 

Duyurular

2016-2017 Bahar Dönemi Türkiyat Araştırmaları Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrencilerin listesi için tıklayınız. Yeni

Enstitümüz tarafından 23 Mayıs 2017 tarihinde "Sibirya'da Diller ve Kültürler" konulu panel yapılacaktır. Panel afişi için tıklayınız. Yeni

26.11.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yapılan 25.04.2017 tarihli değişiklik için tıklayınız. Yeni

2016-2017 Bahar Dönemi Doktora Yeterlik Sınavında başarılı olan öğrencilerin listesi için tıklayınız. Yeni

"100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası" konulu 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu (25-27 Ekim 2017) için tıklayınız. Yeni

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Döneminde sınavla öğrenci alınacaktır. Başvuru koşullarına ve programlarla ilgili ayrıntılı bilgilere Eğitim sekmesinden ulaşılabilir. Başvuru tarihleri için 2017-2018 Güz akademik takvimine bakınız. Kontenjanlar için tıklayınız. Yeni

2017-2018 Öğretim Yılı Akademik TakvimiYeni

Enstitümüz Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Doktora Programı Yeterlik Sınav tarihi için tıklayınız Yeni

Enstitümüz Türkiyat Araştırmaları Doktora Programı Yeterlik Sınav tarihi için tıklayınız. Yeni

H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları dergisinin 25. sayısı yayımlanmıştır.

2016-2017 Öğretim Yılı Akademik Takvimi

H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi'nin ikinci sayısı yayımlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD) TUBİTAK/ULAKBİM SBVT, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, EBSCO tarafından dizinlenmektedir.

Duyuru Arşivi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
06532 Beytepe / Ankara
Tel: +90 312 297 67 71 / +90 312 297 67 72
Belgeç: +90 0312 297 71 71

Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı: +90 312 297 71 82
turkiyat@hacettepe.edu.tr

Son Güncelleme Tarihi: 04.05.2017
Sorumluluk Sınırı

31.07.2009 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı:[ziyaretci sayisi]